Trash Songs, Vol. 1-3

Trash Songs

audio-visual installations about and with trash at Someș Delivery /
audiovizuális installációk szemétből, szemétről a Someș Delivery keretében /
instalații audio-vizuală despre și cu gunoaie în cadrul evenimentului Someș Delivery

Vol. 1, 17-18.07.2017.

Created by / Alkotók / Creat de
Panna Adorjáni, kata bodoki-halmen, Zenkő Bogdán, Dániel Láng, Kinga Ötvös
Technical guardian angel / Technikai őrangyal / Îngerul păzitor tehnic
Attila Almási
Upcycled blankets by / Újrahasznosított takarók / Upcycled pături
Ágota Adorjáni, Júlia-Katalin Adorjáni

Location / Helyszín / Loc
Parcul La Butuci Park, Cluj-Napoca, Romania

Special thanks to the Paintbrush Factory for hosting our rehearsal period. / A próbafolyamat alatt a teret a kolozsvári Ecsetgyár biztosította. / Mulțumim Fabricii de Pensule pentru asigurarea perioadei de repetiții.

This slideshow requires JavaScript.

Trash Songs is a music event where trash collected from and left in the river Someș is transformed into a visual installation, while the experience of collecting trash and the memories related to the river are translated into a musical form. In this, the audio material recorded during the collecting of the trash is mixed with musical improvisation, spoken words and live songs. The Trash Songs collective kindly invites you to take a walk on the riverside, to sit down next to the trash installation, of which us, too, are also a part of, to listen to stories about trash and people and animals, to join us in celebrating all trash around us and also the trash from inside of us.

/

A Trash Songs olyan esemény, amely során a Szamosból kihalászott, illetve a Szamosban ott hagyott szemét vizuális installációvá alakul, mindemellett a szemétgyűjtés alatt megtapasztalt dolgok, a folyó keltette érzések zenévé formálódnak. A gyűjtés során rögzített hangok zenei improvizációba, történetekbe, dalokba bugyolálva szólalnak meg. A Trash Songs csapata folyóparti sétára invitál titeket, telepedjetek le a szemétinstallációk mellé, amelynek tulajdonképp a mi csapatunk is része. Hallgassatok emberekről, szemétről, állatokról szóló történeteket, tartsatok velünk külső és belső szemeteink ünneplésében!

/

Trash Songs este un eveniment muzical, în care gunoaiele culese din și cele lăsate în râul Someș se transformă într-o instalație vizuală, iar experiența colectării gunoaielor și amintirile legate de râu capătă o formă muzicală. În acesta materiale auditive înregistrate în timpul colectării sunt mixate cu improvizație muzicală, spoken words și cântece live. Echipa Trash Songs vă invită să vă plimbați pe malul râului, să vă așezați pe lângă instalația de gunoaie, din care face parte de fapt și trupa noastră, să ascultați niște povești despre gunoaie și oameni și animale, să ne alăturați în celebrarea a tuturor gunoaielor din împrejurul nostru, respectiv gunoiul din noi înșine.

Vol. 2, 14-15.07.2018.

Created by / Creat de / Alkotók
Panna Adorjáni, kata bodoki-halmen, zsolt bodoki-halmen, Dani Láng, Krisztina Sipos

Location / Helyszín / Loc
Parcul Armătura Park, Cluj-Napoca, Romania

The team of Trash Songs returns to Someș Delivery to further explore the different meanings of trash and the river in the format of an interactive music event. This year, we collect trash from the river to create our musical instruments and we gather stories from the people of the park to help write our score. Our audio installation invites you to take part in our exploration of all the harmful ways we relate to our environment. We hope to create a space where people feel inspired to contemplate on this difficult subject.

/

Echipa Trash Songs se întoarce la Someș Delivery pentru a exploata mai departe diferitele înțelesuri ale gunoaielor și ale râului în forma unui eveniment interactiv de muzică. Anul acesta culegem gunoaie din râu pentru a ne crea instrumentele muzicale și colecționăm povești de la oamenii parcului pentru a ne scrie partitura. Instalația noastră audio vă invită să participați în cercetarea noastră despre cât de dăunătoare este relația noastră cu mediul înconjurător. Sperăm să creăm un spațiu în care oamenii se simt inspirați de a contempla despre acest subiect dificil.

Vol. 3, 13-14.07.2019.

Cu / Created by / Alkotók
Panna Adorjáni, zsolt bodoki-halmen, Zenkő Bogdán, Dániel Láng, Horg&Bog

Location / Helyszín / Loc
Zona Ștrandul Sun, Cluj-Napoca, Romania

Trash Songs Vol. 3 cuprinde un atelier performativ și o instalație muzicală. Te invităm să-ți aduci hainele și cearșafurile nefolosite ca să le dai o nouă viață cu ajutorul echipei Horg&Bog și să participi la contemplarea noastră muzicală despre gunoi. 

Deșeurile reprezint o temă permanentă în discursurile despre schimbările climatice, mai ales în relație cu apa și animalele care locuiesc acolo. Reutilizarea este doar una dintre luptele ce trebuie purtate pentru a câștiga războiul împotriva unei vieți capitaliste concepute în jurul plasticului de unică folosință și al obiectelor condamnate la o viață eternă în groapa de gunoi. 

Instalația Trash Songs Vol. 3 se ocupă de procesul propriu-zis al refolosirii prin oferirea unui loc în care este posibilă exersarea și încercarea acestei practici. Prin asumarea unor roluri active în ceea ce privește soarta obiectelor din jurul nostru, instalația oferă un timp și un spațiu în care consumatorul poate deveni designer, în care publicul poate deveni creator, în care pasivitatea în relație cu mediul în care trăim se poate transforma într-o proactivitate jucăușă și complexă.

Horg&Bog este o provocare zero waste a două sau mai multor femei curajoase, care creează sacoșe din materiale reutilizabile și alte obiecte practice.

Mulțumim Casa Tranzit pentru sprijin!

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s